Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi

Teknik Hizmetler

 
Kitap, kitap dışı materyal ve süreli yayınların kütüphaneye girişinden okuyucu hizmetine sunulmasına kadar ki süreçte gerçekleşen işlemler teknik hizmetler bölümünün görevidir. Kütüphaneye giren materyalin kayıt işlemleri, katalog ve tasnifi, materyalin rafa çıkarılmak üzere hazırlanması; ayrıca yıpranmış ve güncelliğini yitirmiş kaynakların tespit edilmesi bu tür materyallerin koleksiyondan çıkarılması aşamasındaki işlemler teknik hizmetler bölümümüzün yürüttüğü işlerdir.