Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi

İdari Hizmetler

 İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğümüz yazışmalarının yapıldığı, çalışanların dosyalarının tutulduğu bölüm idari, kurum giderlerinin ve gereken ödeneklerin talep edildiği ayrıca çalışanların ücretlerinin yapıldığı bölüm mali işlerdir.
 
  • DSC06190
  • DSC06259